مرور برچسب

نشانه های بیماری پوسیدگی ریشه چغندر

بیماری پوسیدگی ریشه چغندر یا پوسیدگی ریزوکتونیایی چغندر

بیماری پوسیدگی ریشه چغندر یا پوسیدگی ریزوکتونیایی چغندر معمولاً پس از غده بستن ریشه چغندر و اغلب از اوایل تیرماه تا اواخر مردادماه در مزرعه ظاهر شده . به تدریج تا موقع برداشت محصول شیوع دارد و موجب پوسیدگی و مرگ کامل بوته می‌گردد .
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )