مرور برچسب

نشانه های بیماری سیاهک دروغی برنج

بیماری سیاهک دروغی برنج

بیماری سیاهک دروغی برنج ناشی از قارچ Ustilaginoidea virens به طور مستقیم عملکرد و کیفیت محصول برنج را تحت تأثیر قرار میدهد.اثر بیماری سیاهک دروغی برنج روی رشد ساقه چه، ریشه چه منجر به کاهش طول و وزن تر و خشک ریشه چه و ساقه چه میگردد
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )