مرور برچسب

نشانه های بیماری سوختگی گلگاه خیار

بیماری سوختگی گلگاه خیار

بیماری سوختگی گلگاه خیار به حالتی گفته می شود که قسمت انتهایی میوه، سیاه یا قهوه ای تیره شده و غیر قابل استفاده می شود. سلول های انتهایی میوه به دلیل کمبود کلسیم دچار مرگ سلولی شده و این کمبود به صورت لکه های سیاه و یا قهوه ای تیره در قسمت
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )