مرور برچسب

نشانه های بیماری سفیدک داخلی یا سفیدک دروغی یونجه

بیماری سفیدک داخلی یا سفیدک دروغی یونجه

بیماری سفیدک داخلی یا سفیدک دروغی یونجه یکی از بیماری های مهم یونجه بوده که در سالهای اخیر در بعضی از یونجه کاری های اصفهان و شیراز دیده شده خسارت آن قابل توجه است.ضمنا در دماوند، تبریز، قزوین، اهواز و کرج و احتمالا در سایر نقاط کشور از
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )