مرور برچسب

نشانه های بیماری تب دره ریفت

درمان بیماری تب دره ریفت در گوسفندان

بیماری تب دره ریفت یا بیماری آنزئوتیک، یک بیماری تب دار حاد ویروسی مشترک بین انسان و دام می باشد. که یکی از علل مهم سقط جنین گوسفند، بز و گاو است. بیماری تب دره ریفت ویروس عامل بیماری عضو خانوده بونیاویریده و جنس فلبوویروس ها است.
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )