مرور برچسب

نشانه های آفت پوسیدگی زغالی ذرت

پوسیدگی زغالی ذرت ذرت و چگونگی کنترل آن

پوسیدگی زغالی ذرت در مناطق خشک و زمین هایی که میزان رطوبت کمتری دارند گسترش می یابد. قارچ عامل بیماری پوسیدگی زغالی در داخل بقایای گیاهی و خاک زمستان گذرانی می کند. پوسیدگی زغالی ذرت ذرت‌های آلوده زودتر از حالت عادی به خوشه می‌روند
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )