مرور برچسب

نحوه مصرف کود فسفات

نگرانی کشاورزان اصفهان از افزایش سرسام آور قیمت کود فسفاته

اصغر رستمی ، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با اشاره به افزایش چند برابری قیمت کود فسفاته اظهار داشت: با تخصیص ارز نیمایی و حذف یارانه افزایش قیمت در کود شیمیایی حاصل شده است که موجبات نگرانی کشاورزان را برای کشت…