مرور برچسب

نحوه مصرف قارچ کش بردوفیکس

کاربرد قارچ کش بردوفیکس چیست؟چگونه بردوفیکس دستی درست کنیم؟

قارچ کش بردوفیکس چیست ؟خواص فیزیکی و شیمیایی بردوفیکس بردوفیکس قارچ کش و باکتری کش حفاظتی تماسی است که برای پیشگیری و درمان انواع بیماری های درختان میوۀ دانه دار،هسته دار،نیمه گرمسیری خزان دار،خشکباری، همیشه سبز، دانه ریز، سبزی، صیفی،…