مرور برچسب

میزان مصرف کود آهن لازم در گیاهان

نقش کود آهن در رشد و باروری گیاهان

کود آهن در رشد و باروری گیاهان که عموما از طریق مصرف کود آهن در اختیار گیاه قرار می گیرد ، در تشکیل سبزینه در گیاهان نقش موثری دارد و البته آهن از آن دست مواد غذایی کم مصرف می باشد که استفاده از آن ضروری اما به میزان کم می باشد . کود
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )