مرور برچسب

موش و راه های مبارزه با آن

انواع موش و راه های مبارزه با آن ها

راه های مبارزه با انواع موش انواع موش ها یا جوندگان به گروهی از جانوران پستاندار گفته می شود که از روی خصوصیات دندان ها از سایر گروه ها متمایز می شوند. بدین ترتیب که در فک پایین دارای جفت و در فک بالا دارای یک یا دو جفت دندان ثنایا می…