مرور برچسب

معایب کاشت درختان کنار همدیگر

دلیل اینکه نباید برخی درختان را کنار هم کاشت

نباید برخی درختان را کنار هم کاشت چون هر درخت برای اینکه رشد قابل قبولی داشته باشد و بتواند عملکرد خوبی را از خود نشان دهد به یک سری شرایط خاص مانند فضای لازم برای رشد نیاز دارد. میزان آب مورد نیاز، میزان مواد غذایی لازم و … نیاز دارد.
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )