مرور برچسب

معایب سیستم آبیاری کرتی

آشنایی با سیستم آبیاری کرتی

سیستم آبیاری کرتی ،یکی از روش‌های آبیاری سطحی می‌باشد.سیستم آبیاری به روش ایجاد کرت تقریباً براى تمام گیاهان مناسب است. اندازه کرت بستگى به‌مقدار جریان آب و نفوذپذیرى خاک دارد. بر طبق تجربه کشاورزان می دانند که اگر مقدار جریان آب کم
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )