مرور برچسب

مشکل شپش گاو

مشکل شپش گاو

ریزش موهای گاو علامتی خوب برای پی بردن به مشکل وجود شپش گاو است. نیش شپش ها موجب خارش و ایجاد حساسیت در گاو می شود. در نتیجه گاو خود را لیس می زند و گاز می گیرد که این امر موجب ریزش موهای آن می شود. بسیاری از دامداران داکوتای شمالی در…