مرور برچسب

مزرعه چای

پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به چایکاران

حبیب جهانساز رئیس سازمان چای کشور در گفتگو با خبرنگار ایانا از پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به چایکاران به صورت یک ساله با کارمزد 4 درصد خبر داد و گفت: از امروز یکشنبه 25 آبانماه 99 پرداخت تسهیلات جاری به ازاء هر هکتار 3 میلیون تومان با…

برداشت برگ سبز چای ۵ درصد افزایش یافت

جهانساز رئیس سازمان چای گفت چایکاران شمال امسال از حدود 20 هزار هکتار مزرعه چای، 133 هزار تن برگ سبز چای برداشت کردند.ارزش این میزان چای 513 میلیارد تومان است. وی افزود: 46 درصد چای برداشت شده در شمال کشور از نوع درجه یک است. رئیس…