مرور برچسب

مزایای چالکود کردن

طریقه انجام چالکود کردن درختان

چالکود کردن درختان، یکی از بهترین شیوه‌های کوددهی برای درختان به ویژه درختان میوه می‌باشد. در این روش مخلوطی از کود‌ّهای دامی و کودهای شیمیایی که برای رشد گیاه لازم می‌باشد، در چاله‌های حفر شده در نزدیکی ریشه درخت ریخته می‌شود. استفاده

چالکود درخت انار ،مزایا و طریقه چالکود کردن

چالکود درخت انار چالکود درخت انار شکل خاصی از جایگذاری موضعی کودهای آلی و شیمیایی در خاک می باشد. چالکود زمستانه باعث آماده شدن کود در زیر خاک برای استفاده درخت در اول فصل رشد گیاه می باشد. به دلیل حضور آهک فعال در خاک های آهکی،
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )