مرور برچسب

مزایای هرس باردهی پسته

مزایای هرس باردهی پسته

هرس باردهی پسته کلیه عملیاتی که باعث قطع کامل و یا جزئی شاخه، ریشه، پوست، برگ، گل یا میوه می شود، هرس باردهی می گویند. هدف از انجام این هرس تحت تاثیر قرار دادن و هدایت نحوه رشد و باروری گیاه می باشد. هرس باردهی پسته  اصول موفقیت هرس
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )