مرور برچسب

مزایای زئولیت در کشاورزی

کاربرد زئولیت در کشاورزی و باغبانی

کاربرد زئولیت در کشاورزی و باغبانی به منظور بهبود کیفیت خاک های ضعیف و دارای بافت سبک در حال گسترش است. به دلیل ویژگی های یاد شده کاربرد زئولیت به ویژه در کشت های گلدانی توصیه شده است. کاربرد زئولیت در کشاورزی و باغبانی با افزودن
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )