مرور برچسب

مزایای استفاده از کود ماهی

مزایای کود ماهی برای گیاهان

مزایای کود ماهی برای گیاهان به این صورت است که می‌تواند خاک را فعال کند، توانایی خاک را در حفظ کود و آب بهبود بخشد، از هدر رفتن نیتروژن، فسفر، پتاسیم و سایر عناصر جلوگیری کند و میزان استفاده گیاهان را در مقایسه با کود شیمیایی بیش از 10٪ ~
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )