مرور برچسب

مرغ لاین ایرانی

بستۀ تشویقی وزارت جهادکشاورزی برای تولیدکنندگان مرغ ایرانی آرین+ تصویر

پروندۀ «مرغ ایرانی» ؛ وزارت جهادکشاورزی در «برنامۀ ملی امنیت و سلامت گوشت مرغ» ، یک بستۀ تشویقی جهت مرغداران و تولیدکنندگان پروتئین با منشأ نژاد آرین طراحی کرده است تا آنان را به تولید نژاد داخلی ترغیب کند، مؤلفه‌های این بستۀ تشویقی در…