مرور برچسب

مرغ جایگزینِ گوشت قرمز

«مصرف مرغ» نسبت به زمان پدربزرگ‌ها “۵ برابر” شده است + آمارهای فائو

 ایالات متحدۀ آمریکا با سهم 18درصدی از تولید جهانی طیور، بزرگترین تولید کنندۀ گوشت طیور در جهان است؛ پس از این کشور، چین، برزیل و روسیه قرار دارند. در زمینۀ تولید تخم‌مرغ نیز چین با سهم 42درصدی از تولید جهانی، بزرگترین تولیدکنندۀ تخم‌مرغ…

مدیریت خوراک در پرورش مرغ گوشتی

مدیریت خوراک در پرورش مرغ گوشتی باید با توجه به سطح انرژی و مواد مغذی ضروری جهت تامین سلامت و تولید مناسب فرموله شود. اجزای اصلی موردنیاز طیور در جیره عبارتند از : آب ، اسید آمینه ، انرژی ، ویتامین ها و مواد…

گوشت مرغ درشتِ آنتی‌بیوتیکی نخورید/آمارهای رسمی دربارۀ «۳۰ سال مرغی» در ایران

طی سه دهه، مصرف سرانۀ گوشت کشور به دوسوم کاهش یافته و مصرف مرغ ۲.۵ برابر شده است، مرغ‌های درشتی که در اثر مصرف آنتی‌بیوتیک و تریاک به بالای ۲ کیلو می‌رسند