مرور برچسب

مراحل رشد ذرت

ارقام مختلف ذرت و آشنایی با آن ها

آشنایی مختصری با مشخصات برخی از ارقام مختلف ذرت ارقام مختلف ذرت براساس معیارهای مختلف تقسیم بندی می شوند . رایج ترین آنها تقسیم بندی ارقام بر اساس گروههای مختلف رسیدگی می باشد که بدین ترتیب ارقام به سه دسته زودرس ، میان رس و…
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )