مرور برچسب

مدیریت کمبود نیتروژن در گیاهان

علایم کمبود نیتروژن در گیاهان

کمبود نیتروژن در گیاهان باعث کاهش رشد، زردی گیاه (ابتدا در برگهای مسن،) باریک شدن و کوتاه شدن برگها و ساقه، عدم توسعه کلروپلاست، برگ ریزی و کاهش رشد ریشه، بلوغ و پیری زودرس می شود. کمبود نیتروژن در گیاهان کمبود نیتروژن در گیاه
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )