مرور برچسب

مدیریت جامع حوزه آبخیز

قانون مدیریت جامع حوزه آبخیزداری در مجلس تصویب شود

پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار شد. در بیانیه پایانی این همایش چنین آمده است:اکنون که به فضل و عنایت خداوند سبحان پس از اعلام آمادگی و همت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع…