مرور برچسب

مدیریت تغذیه باغ های چای

اصول تغذیه باغ های چای

تغذیه باغ های چای به علت اینکه در حال حاضر حدود 20000 هکتار از باغ های شمال کشور زیر کشت چای قرار دارد بسیار مهم است. در باغات چای به دلیل عملیات برگ چینی، هرس، فرسایش و آبشویی مقدار زیادی از مواد مغذی موجود در خاک کاسته شده است.

عناصر غذایی مورد نیاز گیاه چای

عناصر غذایی مورد نیاز گیاه چای شامل عناصر اصلی و ثانویه و ریزمغزی ها است که عناصر اصلی ازت، فسفر و پتاسیم می باشند و کلسیم، منیزیم و گوگرد جز عناصر غذایی ثانوی به شمار می روند. کمبود هر یک از این مواد روی کیفیت چای تولید شده تاثیرگذار
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )