مرور برچسب

مدیریت بیماری زنگ جنوبی ذرت

بیماری زنگ جنوبی ذرت

بیماری زنگ جنوبی ذرت در ایران خیلی اقتصادی نیست. این زنگ در صورت بروز معمولا قبل از ظهور تاسلها در ذرت مشاهده میشود. بیشتر مزارع تولید بذر و نیز ذرتهای شیرین را مبتلا میکند و کمتر در مزارعی که هیبریدهای ذرت کشت و کار میشوند، مشاهده میگردد.
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )