مرور برچسب

مدیریت آفت سنک بذرخوار کلزا

آفت سنک بذرخوار کلزا

آفت سنک بذرخوار کلزا در سالیان گذشته در مزارع کلزا به عنوان آفت پایان فصل حضور داشته که البته در اواخر فصل رشد کلزا و زمان رسیدن غلاف ها، دانه ها و حتی پس از برداشت در مزارع، حشرات کامل آن نیز وجود دارد. آفت سنک بذرخوار کلزا
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )