مرور برچسب

مدیریت آفات و بیماریهای خربزه

آفات و بیماریهای خربزه و چگونگی کنترل آن ها

آفات و بیماریهای خربزه در ایران به تعداد 15 بیماری ذکر شده است.ویروس موزاییک زردی کدو، موزاییک هندوانه، موزاییک پیسک سبز خیار، موزاییک خیار، کوتولگی زردكدوييان، لکه حلقوی پاپایا، موزاییک کدو، موزاییک ارومیه ای، زردی شته زاد خیار، ویروس
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )