مرور برچسب

محلول پاشی کود

عوامل موثر در محلول پاشی کود روی برگ گیاهان

محلول پاشی كود روی برگ گیاهان روشی تکمیلی برای کاهش مصرف کود و جذب آن از طریق برگ می‌باشد. زمان مناسب برای در نظر گرفتن محلول پاشی کود زمانی است که کمبود ماده مغذی خاص بر اساس علایم بینایی یا تجزیه و تحلیل خاک مشهود باشد. محلول پاشی كود
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )