مرور برچسب

محلول هورمون ریشه زایی

کاربرد هورمون ریشه زایی در تکثیر قلمه ها

هورمون ریشه زایی به هنگام تکثیر گیاهان از قلمه میتواند احتمال ریشه زایی را افزایش داده و به نسبت زمانی که از هورمون استفاده نمی شود ریشه ها بهتر و قوی تر در بستر کشت توسعه می یابند. هورمون ریشه زایی چیست؟ با این حال ریشه زایی بسیاری
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )