مرور برچسب

محلول‌پاشی

دو پیشنهاد جایگزین معاون وزیر جهاد کشاورزی برای کود گران

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش قیمت کود گران و عدم استفاده برخی از گندمکاران از کود فسفره گفت: کشاورزان برای جبران خسارت عدم استفاده از کود فسفره از کودمال کردن بذر و محلول‌پاشی استفاده کنند. به گزارش ثمر اقتصادی ، کامبیز…