مرور برچسب

محصولات دامی

کرم ابریشم در پیله پولسازی که رو به نابودی است

اطلاعات در راه اندازی کسب و کار تخم نوغان، باغ‌های توت، کرم ابریشم، پیله و بعد ناگهان چرخ نخ‌ریسی سنتی! اینها مناظری بود که از ابتدای اردیبهشت تا انتهای تابستان -و گاهی بیشتر- می‌توانستی در روستاها و شهرهای گیلان ببینی و این البته…