مرور برچسب

مبارزه مکانیکی با سس

کنترل علف هرز سس

علف هرز ، سس گیاهی انگلی از خانواده Cuscutaceae است. در ایران 17 گونه از آن شناسایی شده است. در کشور های مختلف نام های مختلفی دارد. این گیاه نمی‌تواند هیچ نوع ماده غذایی تولید کند و به محض جوانه زدن باید به گیاه میزبان بچسبد. علف هرز…