مرور برچسب

مبارزه بیولوژیک

کرم خراط ،آسیب رسان‌ترین آفت درخت گردو

کرم خراط در گردو ضرر رسان‌ترین بیماری است اغراق نکرده‌ایم چرا که بیماری کرم خراط در گردو باعث ریزش میوه گردو می‌شود و عملا ضرر مستقیم را به باغدار وارد می‌کند. متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل مهیا شدن شرایط محیطی (مثل افزایش دما، کاهش…