مرور برچسب

مبارزه با کنه زنگ مرکبات یا کنه نقره ای

کنه زنگ مرکبات یا کنه نقره ای

کنه زنگ مرکبات یا کنه نقره ای یکی از آفات مهم مرکبات بوده که بدلیل کوچکی جثه با چشم غیر مسلح قابل رویت نبوده که علائم خسارت آن روی میوه نارنگی و پرتقال بصورت تغییر رنگ پوست سبزمیوه به قهوه ای متمایل به سیاه و در نهایت حالت
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )