مرور برچسب

مبارزه با علف هرز کاتوس

علف هرز کاتوس و چگونگی مدیریت آن

علف هرز کاتوس  علف هرز کاتوس از جمله علف های هرز چند ساله که در سال های اخیر باعث خسارت به محصولات کشاورزی به ویژه محصولات باغی شده، علف هرز مهاجم کاتوس با نام علمی Cynanchum acutum L از تیره استبرق Asclepiadaceae است. این علف هرز…
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )