مرور برچسب

مبارزه با علف هرز پیچک صحرایی

علف هرز پیچک صحرایی و راه های کنترل آن

راههای کنترل علف هرز پیچک صحرایی علف هرز پیچک صحرایی Convolvulus arvensis یکی از علف های هرز مهم برای مزارع و باغ های ایران می‌باشد. علفکش ها با دوزهایی که اغلب توصیه شده اند، نشان دهنده عدم کنترل کافی این علف هرز می باشد. …
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )