مرور برچسب

مبارزه با علف هرز سوروف

علف هرز سوروف و چگونگی مبارزه با آن

علف هرز سوروف علف هرز سوروف سومین گیاه هرز زیان‌آور جهان و گیاه هرز درجة اول و برجستة مزارع برنج در سراسر جهان است. بیشتر در نواحی معتدل تا معتدل گرم می‌روید و در مراحل اولیة رشد، شباهت فراوانی به برنج دارد و پس از رشد تولید بذر…
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )