مرور برچسب

مبارزه با سوسک کوچک کندو

آفت سوسک کوچک کندو زنبور عسل

آفت سوسک کوچک کندو Aethina tumida خطـری جـدی بـرای زنبورهـای عسل در ایـران محسوب می‌‍شود. این آفت بومـی آفریقاست و جـزء آفـات اتفاقـی کلونی هـای زنبورعسل نژاد آفریقایـی می‌باشد. آفت سوسک کوچک کندو ایـن آفت در سال های
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )