مرور برچسب

مبارزه با سوسک کوچک کندو

آفت سوسک کوچک کندو و راه های کنترل آن

آفت سوسک کوچک کندو آفت سوسک کوچک کندو Aethina tumida خطـری جـدی بـرای زنبورهـای عسل در ایـران محسوب می‌‍شود. این آفت بومـی آفریقاست و جـزء آفـات اتفاقـی کلونی هـای زنبورعسل نژاد آفریقایـی می‌باشد. ایـن آفت در سال های…
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )