مرور برچسب

مبارزه با بیماری لکه قهوه ای آلترناریای مرکبات

بیماری لکه قهوه ای آلترناریای مرکبات

بیماری لکه قهوه ای آلترناریای مرکبات یکی از بیماری های ویروسی محصولات کشاورزی محسوب می شود. بیماری لکه قهوه ای سبب پوسیدگی سرشاخه های ترد گیاه می شود و لکه های روی برگ پدیدار می شود. بیماری لکه قهوه ای آلترناریای مرکبات بیماری به
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )