مرور برچسب

مبارزه با بیماری لکه برگی سرکوسپورای هویج

بیماری لکه برگی سرکوسپورای هویج

بیماری لکه برگی سرکوسپورای هویج باعث آلودگی تمام قسمت های بالای خاک این محصول می شود. این بیماری به طور مستقیم تاثیری روی ریشه ندارد. عامل این بیماری تنها باعث آلودگی هویج می شود و روی محصولات دیگر تاثیری ندارد. بیماری لکه برگی
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )