مرور برچسب

مبارزه با بیماری سیاهک آشکار جو

عارضه سیاهک آشکار جو

سیاهک آشکار جو توسط قارچ Ustilago hordei (Pers.) Lagerh., ایجاد می شود. این بیماری باعث کاهش محصول در واحد سطح شده و یکی از عوامل محدود کننده تولید جو در ایران به شمار می رود. بطور توام در اكثر استان های كشور مانند تهران، اصفهان، زنجان،
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )