مرور برچسب

مبارزه با بیماری سوختگی آلترناریائی کلزا

بیماری سوختگی آلترناریائی کلزا ،علایم و کنترل آن

بیماری سوختگی آلترناریائی کلزا که با آلوده کردن برگ موجب کاهش فتوسنتز در گیاه آلوده می گردد، غلافها مستقیما" تحت تاُثیر بیماری قرار گرفته و منجر به کاهش شدید محصول می گردد. بیماری سوختگی آلترناریائی کلزا گزارشات نشان می دهد که اثر
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )