مرور برچسب

مبارزه با آفت لمبه گندم

آفت لمبه گندم

آفت لمبه گندم trogoderma granarium (everts) یکی از مهم ترین آفات در محصولات انباری است و به عنوان یکی از صد آفت مهاجم جهانی به شمار می آید. این حشره به ترکیبات تنفسی مرسوم از جمله متیل بروماید و فسفین مقاوم شده است. اسانس های گیاهی به دلیل
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )