مرور برچسب

مبارزه با آفت آبدزدک

آفت آبدزدک و آشنایی با روش های کنترل آن

آفت آبدزدک نام یک تیره از دسته ی راست بالان است که همه چیز خوار هستند. این حشره با جویدن و قطع ریشه و طوقه گیاه باعث مرگ آن می شوند و همچنین با حرکت خود در داخل خاک باعث ایجاد کانالهایی در زمن میشود.  آشنایی با آفت آبدزدک …
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )