مرور برچسب

مالیات کارهای کشاورزی

حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی ، سود را دلال و واسطه می‌برد؛ مالیات را کشاورز پرداخت کند؟

محمدشفیع ملک زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به برنامه دولت برای حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی، گفت: در روزهای اخیر مطلع شدیم که دولت در راستای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، تصویب کرده معافیت مالیاتی بخش کشاورزی ، که از…