مرور برچسب

لکه سیاه سیب

شناخت کامل بیماری لکه سیاه گلابی و روش مقابله با آن

لکه سیاه گلابی شباهتهایی با لکه سیاه سیب دارد و همیشه کشاورزان را به اشتباه می اندازد ولی باید این را  بدانیم که مبدا این بیماری در سیب و گلابی متفاوت است و فقط از نظر ظاهری شبیه به هم هستند ، لکه سیاه در گلابی روی میوه اغلب یک بیماری جدی…