مرور برچسب

لکه برگی روشن کلزا

آفت لکه برگی روشن کلزا

آفت لکه برگی روشن کلزا می تواند به برگها، ساقه ها و غلافها حمله کند. علائم در لپه ها ممکن است به صورت یکسری نقاط مشاهده شود. آفت لکه برگی روشن کلزا این بیماری کلزا می تواند به برگها، ساقه ها و غلافها حمله کند.بیماری لکه برگی روشن
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )