مرور برچسب

لنگش در گاو

بیماریهای متابولیکی در زایمان یا دوره نزدیک به زایمان گاو

زایمان و اولین ماه بعد از زایمان دوره بحرانی گاوهای شیری می باشد بنابراین مدیریت صحیح گاوهای خشک نقش مهمی در کنترل بیماریهای متابولیکی در زایمان یا دوره نزدیک به زایمان را بر عهده دارد، مسائل عمده بوجود آورنده این اختلالات متابولیکی که با…

علل و درمان لنگش پای گاو ( زگیل یا روماتیت انگشتی در گاو )

چرا گاو لنگ میزند؟ لنگش پای گاو امروزه یکی از مشکلات سلامتی بسیار پر هزینه در گاوهای شیری است و براساس ارزیابی های حسابداری ، هزینه هر مورد لنگش نزدیک به 300 دلار است . براساس گزارش سیستم مانیتورینگ سلامت ملی دام (NAHMS) در سال…