مرور برچسب

لب شتری

بیماری پیچیدگی برگ (لب شتری) درخت هلو

پیچیدگی برگ هلو که به نام های دیگری همچون لب شتری هلو یا باد سرخ نیز مشهور است یکی از مهمترین بیماری های قارچی و حائز اهمیت در مناطق سرد و مرطوب می باشد و منجر به پیچیدگی و تورم و تغییر رنگ شاخه و میوه می گردد. این بیماری در…