مرور برچسب

قیچی هرس

زمان و روش هرس زمستانه ی درختان

با شروع فصل زمستان اکثر کشاورزان و باغداران به فکر هرس باغات خود می باشند که ذکر نکاتی در این زمینه مخصوصا برای افراد مبتدی و یا افرادیکه هرس کاری را بصورت تجربی یاد گرفته اند می تواند مفید باشد. حقیقت این است که هرچند اکثر باغداران کار هرس…